VODE PISAROVINA

Vodocrpilište

Pisarovina je u 2016. godini postala bogatija za još jedno postrojenje za obradu vode, i to na Vodocrpilištu Žeravinec.

Radi se o pješčanoj filtraciji bunarske vode metodom bioloških filtera za uklanjanje željeza, mangana i amonijaka, metoda obrade vode koja je naša specijalnost.

Početak montaže opreme za postrojenje kapaciteta 18l/s počela je u veljači ove godine, dok je puštanje u rad bilo u lipnju.

Već u rujnu ove godine prve analize uzorka pokazale su zavidne rezultate koji su bili sukladni zakonu o vodi za ljudsku potrošnju.

Video