3M WD 15

TEHNIČKE KARATERISTIKE 3M WD 15

  • Nominalni protok (m3/h) - 1
  • Količina ionske mase (litara) - 15-2 kom
  • Volumen posude za sol (litara) - 85
  • Posuda za ionsku masu - 8x35 - 2 kom
  • Glava / Upravljački ventil - Fleck 9100
  • Priključak - R1 
  • Dimenzije (D x Š x V) u mm - 1200 x 500 x 1200