Našički Vodovod (Velimirovac)

Općenito o elektrolizi....
Elektroliza (elektro- + liza), elektrokemijska reakcija razlaganja (razgradnje) elektrolita djelovanjem istosmjerne električne struje. Zbog prolaska struje kroz elektrolit, negativno nabijeni ioni (anioni) otopine ili taline, kreću se prema pozitivnoj elektrodi (anodi), a pozitivno nabijeni ioni (kationi) prema negativnoj elektrodi (katodi), tj. od plusa (+) prema minusu (-).

Elektroliza je financijski isplativa i tehnički usavršena alternativa klasičnom doziranju natrijevog hipoklorita ili drugih sredstava za dezinfekciju. 
Produkti reakcije: klor, vodik i natrijev hidroksid mogu se proizvesti na licu mjesta pomoću bezopasnog natrijevog klorida(kuhinjske soli)
Proizvedeni plinski klor direktno se dozira u vodu ili otapa s natrijevim hidroksidom i privremeno pohranjuje kao natrijev hipoklorit (NaOCl).

Prednosti:

Jednostavna i sigurna dezinfekcija iz otopine natrijeva klorida
Bez skladištenja, transporta i manipulacije s klornim bocama
Mogućnost proizvodnje klora i korekcija pH vrijednosti u jednom sustavu
(CHLORINSITU® IV plus/compact)
Maksimalna operativna pouzdanost zahvaljujući proizvodnji plinskog klora u kontroliranom vakuumskom procesu
Niski troškovi održavanja i servisiranja opreme