Klordioksid sustavi

Klordioksid - višenamjensko učinkovito riješenje 

Klordioksid zbog svoje visoke reaktivnosti nije moguće skladištiti, nego se mora proizvoditi na licu mjesta po trenutnoj potrebi u posebnim uređajima.

Klordioksid nudi mnoge prednosti u usporedbi s dezinfekcijom vode klorom, sredstvom koje je još uvijek u široj uporabi. Dezinfekcijsko djelovanje klordioksida ne opada sporastom pH vrijednosti, kao što je slučaj sa klorom. Ostaje stabilan u cjevovodu tijekom dužeg vremenskog perioda omogučavajući dugotrajnu mikrobiološku zaštitu vode. Amonijak koji uzrokuje pad rezidualnog klora, ne reagira sa klordioksidom i time ne utječe na dezinfekcijsku moć klordioksida.

Klorofenoli, tvari intenzivnog mirisa, koji se pojavljuju prilikom dezinfekcije vode klorom, ne stvaraju se prilikom korištenja klor dioksida.

Također, trihalometani (THM) i drugi kancerogeni spojevi kloriranih ugljiko vodika ne stvaraju se prilikom uporabe klordioksida, kao što je to slučaj kod uporabe klora. U svim vodoprijenosnim sustavima stvaraju se biofilmovi, naslage po stijenkama cjevovoda, koje čine idealno stanište za opasne mikrobe kao što je npr. Legionela. Za razliku od klora, klordioksid svojim djelovanjem aktivno uklanja biofilmove i time uništava uvjete opstanka mikrobiologije u cjevovodu.

Učikovitost klordioksida 

Za razliku od klora, učinkovitost ClOse ne mjenja ovisno o pH vrijednosti u području pH 4-10.

ClO2 je izvrstan dezinficijens čak i kod niskih koncentracija. Pri končentraciji od 0.30ppm pouzdano uklanja broj bakterija sa 1000 CFu/ml na nuli kroz svega par minuta.