Membranska filtracija

U obradi vode, membranska filtracija je postupak uklanjanja čestica i soli iz vode za osiguravanje najnižih operativnih troškova. Membranska filtracija je fizikalni proces odvajanje tvari pomoću polupropusnih membrana. Postoje četiri vrste procesa, ovisno o veličini čestica / molekula koje treba ukloniti iz vode:

 

  •         Mikrofiltracija – čestice iznad 0,1 µm
  •         Ultrafiltracija – čestice 0,1-0,01 µm
  •         Nanofiltracija – čestice 0,01-0,001 µm
  •         Reverzna osmoza – čestice 0,001 µm

Reverzna osmoza je proces s najvećim stupnjem odvajanja i predstavlja proces suprotan od prirodnog procesa osmoze i zato se koristi kao metoda za demineralizaciju vode. S odgovarajućim membranama visokih performansi danas je moguće ukloniti preko 99% svih soli iz vode. Kod reverzne osmoze, ulazna voda, koju treba omekšati prije reverzne osmoze, ulazi u modul s membranama. Pomoću pumpe stvara se tlak suprotan od osmotskog tlaka ulazne vode.

Kako je membrana propusna samo za čistu vodu, a ne i za ione i druge čestice otopljene u njoj, iz sirove vode dobiva se dio čiste demineralizirane vode (permeat) i dio koncentrirane otopine (koncentrat) u kojem se nalaze ioni i čestice otopljene u vodi. Odnos permeata i koncentrata je najčešće 70% naprema 30%.

Svi 3M RO sustavi uključuju manometre između mikrofiltera i visokotlačne pumpe, upravljanje . Vrijednost prikazana na manometru označava postoji li ograničenje dotoka vode, kao što je: začepljen ulaz za vodu, začepljen filter, prljavi uložak i slično.