Ultrafiltracijski sustavi 3M-UF

Što je ultrafiltracija ? Kako radi membrana za ultrafiltraciju ?

Ultrafiltracija (UF) je membranski postupak filtracije sličan reverznoj osmozi, koristeći hidrostatski tlak vodu tlači kroz polupropusnu membranu. Veličina pora ultrafiltracijske membrane obično je 0,01 um. Ultrafiltracija (UF) je barijera pod tlakom za suspendirane krute tvari, bakterije, viruse, endotoksine i druge patogene bakterije i viruse, nakon procesa dobiva se voda vrlo visoke čistoće.

Zadržane su suspendirane krute tvari i tvari veće molekularne mase, dok voda i otapala male molekularne mase prolaze kroz membranu. Ultrafiltracija se bitno ne razlikuje od reverzne osmoze, mikrofiltracije ili nanofiltracije, osim u pogledu veličine molekula koje zadržava te radnog tlaka koji je znatno manji u procesu ultrafiltracije u odnosu na proces reverzne osmoze.

Membrana ili, točnije, polupropusna membrana, tanki je sloj materijala koji može odvojiti tvari kada se na membranu primjenjuje pokretačka sila. Nekoć je smatrana održivom samo tehnologijom za desalinizaciju (reverzna osmoza), membranski se procesi sve više koriste za uklanjanje bakterija i drugih mikroorganizama, čestica i prirodnih organskih materijala koji vodi mogu donijeti boju, ukus i miris te reagirati s dezinfekcijskim sredstvima kako bi tvorili dezinfekcijske nusprodukte (DBP).

Kako se napreduje u proizvodnji membrana i dizajnu modula, kapitalni i operativni troškovi i dalje opadaju.

PRIMJENA ULTRAFILTRACIJE

  • Farmaceutska industrija
  • Ugostiteljstvo
  • Procesna industrija
  • Prehrambena industrija
  • Ostale industije i procesi