Reverzna osmoza

Što je osmoza?

OSMOZA je kretanje molekula otapala kroz polupropusnu membranu u područje koje ima višu koncentraciju otopljenih tvari kako bi se koncentracije s obje strane membrane izjednačile. Pojednostavljeno, otapalo se kreće iz otopine niže koncentracije (hipotonična otopina) u područje više koncentracije (hipertonična otopina) kroz polupropusnu membranu pri čemu se nastoji smanjiti razlika u koncentraciji i postići ravnoteža.

Što je reverzna osmoza?

Reverzna osmoza glasi kao najsavršeniji proces filtracije. Ovaj proces omogućuje odstranjivanje najsitnijih čestica iz vode sve do veličine 0,0001  μm.

Reverzna osmoza koristi se za pročišćavanje vode i odstranjivanje anorganskih minerala, soli i ostalih nečistoća s ciljem poboljšanja izgleda, okusa i ostalih svojstava vode ondje gdje im je kvaliteta narušena. Tako dobivena voda najviše je kakvoće i udovoljava specifikacijama i zahtjevima najviše kategorije.

Razlika između reverzne osmoze i običnog filtra za vodu

Kako bi se iz vode odstranile čestice nečistoće i sedimenta, obični filtri za vodu koriste sita. Reverzna osmoza koristi polupropusnu membranu koja otklanja ne samo čestice prljavštine, već i vrlo visok postotak otopljenih tvari u vodi.

O membrani i načinu na koji funkcionira

Membrana se sastoji od više tankih slojeva ili traka tanke opne/tkanine, zajedno prešanih i uvaljanih u spiralu oko cijevi za odvod filtrata (permeata). Materijal membrane je polupropustan: propušta  molekule vode, a prepreka je otopljenim tvarima. Kada voda prolazi kroz membranu, molekule prodiru u nju i oko spirale prikupljaju čestice vode u centru cijevi. Preostali se kontaminanti koncentriraju i s površine membrane ispiru u odvod.

3M Ponuda

U našem asortimanu možete pronaći osmoze standardnih izvedbi, no prema zahtjevima i potrebama kupaca izrađujemo reverzne osmoze velikih/malih kapaciteta, namijenjene industriji ili domaćinstvu. Kada je u pitanju morska voda kao radni medij za reverznu osmozu, nudimo visokosofisticirana rješenja za filtraciju uz veliku uštedu električne energije u samom procesu obrade, čime se izravno smanjenju troškovi rada, kao i proizvodna cijena vode

GALERIJA

Imate li problema s kvalitetom vode u domaćinstvu?

Imamo rješenje za Vas!