Naslovnica > Reference > KD VODOVOD I KANALIZACIJA – RIJEKA

KD VODOVOD I KANALIZACIJA – RIJEKA

2019.

IZVORIŠTE MARTINŠĆICA

Izvorište Martinšćica nalazi se na lokaciji uvale Martinšćica u Kostreni, na nadmorskoj visini 0 m.n.m. Izvorište se sastoji od sedam kopanih bunara koji zahvaćaju kršku pukotinsku vodu i dijelom vodu iz aluvijalnih nanosa u dolini.. Ukupna minimalna izdašnost izvorišta je 300 l/s.

SUSTAV DEZINFEKCIJE: Klor dioksid

GALERIJA

Imate li problema s kvalitetom vode u domaćinstvu?

Imamo rješenje za Vas!