Naslovnica > Reference > Vode Pisarovina – pješčana filtracija 15 l/s

Vode Pisarovina – pješčana filtracija 15 l/s

2016.

3M isporučio još jedno u nizu postrojenje za pripremu bunarske vode.

Postrojenje je kapaciteta 15 l/s, a korisniku će služiti za proširenje kapaciteta crpljenja čiste, kvalitetne vode prema svojim sugrađanima.

Sastoji se od aeratora koji služi za otapanje kisika u vodi i pospješuje aeraciju željeza (Fe) i mangana (Mn). Tri pješčana filtera promjera 2 m, kao glavne uzdanice ovog postrojenja namijenjena su za uklanjanje željeza (Fe), mangana (Mn) i amonijaka (NH4), koji prelaze dozvoljenu granicu u vodi za ljudsku potrošnju. Nakon obrade na filterima voda se tretira dezinfekcijskim sredstvom radi mikrobiološkog opterećenja. Sve je popraćeno online mjerenjima protoka, tlaka i slobodnog klora u vodi, te korisnik u svakom trenutku na svojem računalu može vidjeti stanje vodocrpilišta.

 

Imate li problema s kvalitetom vode u domaćinstvu?

Imamo rješenje za Vas!